Natur

Baumkronenpfad

Baumkronenpfad

Unternehmen Sie einen Spaziergang hoch über den Baumwipfeln oder toben Sie mit Ihren Kindern ausgelassen im Lorken-Spielwald.

Nationaal Park Dwingelderveld

Nationaal Park Dwingelderveld

Nationalpark Dwingelderveld, im Südwesten der Provinz Drenthe, ist ein 3.700 ha großes Heide- und Waldgebiet. In dieser Broschüre möchten wir Ihnen das Dwingelderveld vorstellen. Weite Heidegebiete, idyllische Moorseen Das Dwingelderveld ist das größte nasse Heidegebiet Europas.
Im Heidegebiet verstreut liegen Moorseen und versumpfte Senken in denen viele geschützte Pflanzen wachsen. Die Heide ist zudem Heimat vieler Schmetterlings- und Vogelarten.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der nördliche Teil des heutigen Nationalparks aufgeforstet. Beim Lheeder- en Lheebroekerzand treffen Sie auf schöne Tannenwälder. Auch in den Waldgebieten liegen idyllische Moortümpel und kleine Heidegebiete verborgen, zum Beispiel das Zandveen oder das Groote veen. Der Wacholder wächst hier an einigen Stellen so dicht das er einem Wald gleicht.

Unterwegs in der Natur

Nutzen Sie die Möglichkeit das Gebiet auf unterschiedliche Art und Weise zu erkunden. Vor allem im Herbst und Winter können die Wege im Gebiet sehr nass sein, aber mit geeignetem Schuhwerk können Sie auch dann trockene Füsse behalten.

Mit dem Fahrrad

Durch das Dwingelderveld verlaufen 40 km Radwege. Ein Teil davon besteht aus Asphalt, der andere Teil ist mit Muscheln befestigt.

Groote Zand Hooghalen

Groote Zand Hooghalen

Het Groote Zand ligt langs de noordelijke rand van de Boswachterij Hooghalen. Het dankt zijn naam aan de uitgestrekte zandwoestenij waar het ooit deel van uitmaakte. Toch bestaat het Groote Zand uit heel wat meer dan stuifzand. Het is een afwisselend heidelandschap. Opmerkelijk is dat de natste delen van het terrein vaak hoger liggen dan de drogere delen. De reden hiervoor is dat plaatselijk keileem in de ondergrond voorkomt. Keileem belet dat het water wegzakt.

Wandelen en fietsen

Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. Vanaf de parkeerplaats bij hetHerinneringscentrum Westerbork begint een rondgaande paaltjeswandeling. Deze voert zowel door het Groote Zand als door de aangrenzende boswachterij. Hieronder vindt u de wandelroute. Het fietspad over het Groote Zand is een must-do voor fietsliefhebbers.

Download hier de wandelroute Groote Zand.

Kraaiheiderijk

In dit heideveld worden vrij droge, overwe­gend met Struikhei begroeide delen afgewisseld met bijna volledig uit Dophei­ bestaande vlakken met veel Veenbies. Kraaihei is op veel plekken nadrukkelijk aanwe­zig, met name op de plaat­sen waar ooit bos heeft gestaan. Veel bosaanplant is in de loop van de tijd opgeruimd om het heideveld te vergroten.